trvanie výstavy: 17.03. – 12.05. 2017
kurátor výstavy: Omar Mirza