Autorka vo svojej tvorbe používa maľbu a kresbu inšpirovanú komiksom a fotografiami nájdenými v knihách či na internete. Okrem toho pracuje aj s inými médiami ako výšivka, objekt či interaktívna inštalácia.
Typický je pre ňu nekompromisný humor, irónia a nadhľad, pomocou ktorých sa vyjadruje k aktuálnym spoločenským témam. Rada prepája históriu, folklór a ľudové tradície so súčasným svetom, na základe čoho komentuje hlboko zakorenené paradoxy a absurdity v slovenskej spoločnosti.

„V mojej tvorbe sa venujem rôznorodým témam a aj výtvaný jazyk je pri každom projekte iný – prispôsobený námetu, ktorý spracovávam. Ako najväčšie vizuálne inšpiračné zdroje sa objavujú komix, folklór a ľudová tvorba. Ako východisko pri tvorbe je pre mňa dôležitý výskum, proces tvorby a experiment. Často využívam sociálne prieskumy môjho okolia. Nepracujem s vnútornou intimitou, ale skôr spracovávam témy spoločenské. Zaoberám sa generačnými problémami mojich vrstovníkov, kde skúmam napríklad tridsiatnicku večnú mladosť a ich odmietanie stárnutia a zastabilizovávania sa. Taktiež dlhodobo hľadám podobu súčasného slovenského folklóru. Využitím formálneho jazyka, aký používali naši predkovia pri ich výtvarnom prejave no s prvkami súčasnej doby. Ľudová tvorba Slovákov idealizuje a ja sa snažím túto ich podobu ukázať bez príkras. V dnešnej dobe, kedy vrcholia v spoločnosti témy rasizmu a narastajúce fašistické tendencie, považujem za nutné spracovávanie aj takýchto tém, aby neustále rezonovali a boli varovaním.“

Ivana Šáteková je členkou kresliarskeho tria Dzive a spolupracuje na časopise pre deti Bublina.